Den nye håndboken med arbeidstittel R000 Modellgrunnlag stiller krav til digital dokumentasjon som utarbeides i vegprosjekter.

Vi ønsker at høringsinstanser og berørte parter går igjennom tekstene og gir tilbakemeldinger om det faglige innholdet.

Informasjon om hvordan du gir tilbakemelding, finner du i høringsbrevet.