Hovedgrepene er å åpne for å skilte til noen flere visningsmål enn dagens bestemmelser i N300 gir rom for på motorvei og motortrafikkvei.

For det første foreslår vi at det åpnes for å kunne bruke serviceskilt til å vise til flere ulike typer servicetilbud fra motorvei. For det andre foreslår vi at det kan settes opp ett ekstra skilt 731 “Samleskilt for vegvisning” i hvert kryss for annen virksomhetsvisning fra motorvei og motortrafikkvei.

Last ned