Ny versjon av vegnettshåndboka på høring.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (vegnettshåndboka) er revidert og sendes nå ut på høring. Endringene består i hovedsak av justeringer og tillegg for å konkretisere innholdet.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.