Ny versjon av vegnettshåndboka på høring.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (vegnettshåndboka) er revidert og sendes nå ut på høring. Endringene består i hovedsak av justeringer og tillegg for å konkretisere innholdet.

Last ned høringsdokumentene