Statens vegvesen har veileder for rasteplasser på riksveinettet på høring med frist 04.02.2022.

Håndbok V204 Rasteplasser er en veileder for planlegging og prosjektering av nye rasteplasser og ved større ombygginger. Den er rettet mot ansatte, rådgivere og entreprenører i arbeid for Statens vegvesen. Andre kan benytte veilederen slik de finner det hensiktsmessig.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.