Statens vegvesen har veileder for rasteplasser på riksveinettet på høring med frist 04.02.2022.

Håndbok V204 Rasteplasser er en veileder for planlegging og prosjektering av nye rasteplasser og ved større ombygginger. Den er rettet mot ansatte, rådgivere og entreprenører i arbeid for Statens vegvesen. Andre kan benytte veilederen slik de finner det hensiktsmessig.

Last ned høringsdokumentene