Forslag om gjennomføring av krav i direktiv (EU) 2021/1717 om kontroll av eCall i periodisk kontroll av kjøretøy.

Direktiv (EU)2021/1717 stiller blant annet krav om at eCall inkluderes i listen over kontrollpunkter og kontrollmetoder for periodisk kontroll av kjøretøy, som må gjennomføres i norsk rett gjennom en endring i kontrollinstruksen vedlagt forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.

Statens vegvesen foreslår to alternativer til nytt kontrollpunkt for kontroll av eCall, med alternative kontrollmetoder. Det ene forslaget innebærer kontrollpunkter som regulerer en visuell kontroll av eCall, inkludert kontroll av kjøretøyenes varselindikatorer som er trigges av kjøretøyenes egendiagnosesystemer. Det andre forslaget innebærer kontrollpunkter som bokstavelig er i tråd med direktivets ordlyd og regulerer kontroll ved bruk av OBD-diagnoseutstyr, når kjøretøyets egenskaper gjør det mulig og nødvendige data og utstyr er tilgjengelig, i tillegg til den visuelle kontrollen.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

(22.11.2023)