Endringer til forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Gjelder implementering av forordninger knyttet til rapporteringsprosedyrer og fabrikanters måltall.

Last ned høringsdokumentene