Høring om forslag til endringer i forskrift av 22. mai 2018 nr. 741 om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften).

Statens vegvesen foreslår å stille nærmere krav til det stedet der undervisningen i grunnopplæringen skal skje og presisere kravene stilt til utstyret i den praktiske undervisningen gjennom retningslinjer. Dette for å bidra til at opplæringen sikres den kvaliteten vi mener den bør ha. Vi foreslår også å presisere innholdet i oppfriskningsopplæringen gjennom retningslinjer. Endringsforslagene som fremmes ut over dette er i hovedsak mindre endringer som Statens vegvesen ser det er behov for på bakgrunn av gjennomførte tilsyn og tilbakemeldinger fra bransjen. 

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering