Forslag til endringer i N300 Trafikkskilt – fellesbestemmelser, forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og underskilt.

Vegdirektoratet foreslår med dette nytt innhold i N300 Trafikkskilt. Det er gamle del 1 og del 3 som er revidert og digitalisert. I ny digital versjon gjelder dette kapittel 1 Fellesbestemmelser, 4 Forbudsskilt, 5 Påbudsskilt, 6 Opplysningsskilt og 9 Underskilt.

Høringsutkastet er lagt ut i Statens vegvesens høringssystem Enquiry for vegnormaler. Her logger du inn og oppretter bruker med epostadresse og gir innspill som kommentarer direkte i utkastet. Brukerveiledning finnes også på samme sted.