Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften.

Høringen gjelder forslag til endringer i adgangen til å føre førerkortpliktig kjøretøy på lukkede bedriftsområder med førerkortklasse B og forenkling av innbyttereglene for personer som har førerkort som er utstedt i land utenfor EØS. Det er videre foreslått endringer når kjørevurdering som følge av helseutfordringer er gjennomført med automatgiret kjøretøy, samt en presisering av hvilken førerkortklasse en kjørevurdering må gjennomføres i for å beholde ønsket førerkortklasse.  

Høringsoppsummering

Høringsoppsummeringen inneholder fire deler, hvor første del er en innledning.
Del 2 omhandler foreslåtte foreslått endringer i adgangen til å føre førerkortpliktig kjøretøy på lukkede bedriftsområder med førerkortklasse B.
I del 3 behandles forslaget om endring av innbyttereglene for personer som har førerkort som er utstedt i land utenfor EØS.
Del 4 omhandler i hovedsak forslaget til endringer i bestemmelsene om kjørevurdering som følge av helseutfordringer er gjennomført med automatgiret kjøretøy, samt en presisering av hvilken førerkortklasse en kjørevurdering må gjennomføres i for å beholde ønsket førerkortklasse.

I vedlegg 2 og 3 fremgår vedtatte endringsforskrifter til førerkortforskriften. Det er to
endringsforskrifter, med ulike ikrafttredelsesdatoer.
(23. februar 2024)