Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endring av forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd.

Forslaget vil klargjøre Statens vegvesen, politiet og tollmyndighetenes hjemmel til å inndra kjennemerker på avregistrerte kjøretøy som brukes uten å være trafikkforsikret. Behovet for forslaget er oppstått i forbindelse med innføringen av ordningen frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker som lanseres 12. september 2022.

Høringen sendes i samråd med Samferdselsdepartementet som er forskriftsmyndighet for forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd, jf. bilansvarslova § 17.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.