Forslag til endring i parkeringsforskriften av 18.03.2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.

Vegdirektoratet foreslår med dette å tydeliggjøre regelverket gjennom å forskriftsfeste nemds- og forvaltningspraksis, vedtak gjort av Vegdirektoratet med hjemmel i § 67 andre ledd og vedlegg 1. om skilting punkt 5, samt å presisere noen av bestemmelsenes virkeområde. Forslagene skal blant annet bidra til å redusere usikkerhet omkring tolking av enkelte bestemmelser og lempe regler som har vist seg uhensiktsmessig rigide.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.