Forslag til endring for å gjennomføre forordning (EU) 2019/621 om tekniske opplysninger fra kjøretøyfabrikanter.

Høringsforslaget innebærer blant annet en ny bestemmelse i forskriften § 6a som skal gi hjemmel for innholdet i forordning 2019/621, blant annet krav om at kjøretøyfabrikanter og deres kontaktpunkt skal gjøre kjøretøytekniske opplysninger tilgjengelig for kontrollorgan og andre relevante myndigheter. Den stiller også krav til dataformatet som skal benyttes ved delingen av opplysningene og krav om at Statens vegvesen skal bistå fabrikantene.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.