Vegdirektoratet har utarbeidet forslag om mulighet til utvidet bruk av dimensjoneringsklasse H2 og innføring av nye fartsgrenser for H3.

Forslaget som ligger ute til høring omhandler en justering i ÅDT-intervallet for når dimensjoneringsklassene H2 og H3 kan benyttes. I tillegg foreslås det å innføre fartsgrensene 90 km/t og 100 km/t for dimensjoneringsklasse H3 i tillegg til 110 km/t som vist i eksisterende vegnormal.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.