Denne forskriftshøringen kommer som en følge av implementeringen av direktiv (EU) 2020/1057 artikkel 1 og 2, som er en del av EUs såkalte mobilitetspakke.

Dette direktivet inneholder en fastsettelse av særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren relatert til direktiv 96/71/EF, direktiv 2014/67/EU, og endring av direktiv 2006/22/EF om krav til håndheving og forordning (EU) 1024/2012. Forskriftsforslaget er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Denne forskriftshøringen gjelder kun implementeringen av artikkel 2 i EU-direktivet. Forslag til forskriftsendringer for gjennomføring av direktivets bestemmelser om utsending av sjåfører (artikkel 1) er sendt på høring av Arbeid- og inkluderingsdepartementet (AID) 29. mars 2023

Last ned høringsdokumentene