Endring av vedlegg 5

Høringen gjelder endring av struktur i vedlegg 5 til bilforskriften.

Last ned høringsdokumentene