Høringen omhandler forslag til ny forskrift som samler alle gebyr på tjenester utført av Statens vegvesen på trafikant- og kjøretøyområdet i en forskrift.

Den nye forskriften innebærer også en endring i andre fagforskrifter på trafikant- og kjøretøyområdet, i form av henvisning til gebyrsatser i ny forskrift. Forslaget til ny forskrift innebærer ingen endringer i gebyrsatser, kun en samling av alle gebyr som Statens vegvesen og Veidirektoratet er ansvarlig for i en felles forskrift.

For øvrige endringer som ikke fremgår over, viser vi til høringsnotatet.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

20. oktober 2023