Informasjon om nye krav

Gjelder oppdateringer av FN/ECE-regulativer (endrede krav) ifm. godkjenning av bil.

Last ned høringsdokumentene