Skjerpede CO2 - målkrav.

Gjelder skjerpede målkrav for CO2-utslipp fra nye personbiler og lette varebiler i 2030 og 2035.

Last ned høringsdokumentene