Utslippsmål 2021 – beregning av utslipp

CO2-utslippsmål/-beregninger og avgifter for produsenter av lette biler (2021).

Last ned høringsdokumentene