Beregning av luftmotstand, endringer.

Beregning av luftmotstand i forbindelse med typegodkjenning av CO2-utslipp og drivstofforbruk fra tunge tilhengere – korrigering.

Last ned høringsdokumentene