Høring om forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften.

Høringen omhandler forslag til nytt kapittel som regulerer gjennomføring av kjørevurdering og nytt kapittel som regulerer behandling av personopplysninger.

I tillegg omhandler forslaget diverse andre endringer i forskriften i tilknytning til øvingskjøring, kjøretøy som lærevogn og førerprøvevogn for klasse T, digital undervisning, førerstøttesystemer, karantenetid, justert prøve for å fjerne kode 78 i klasse B, forbud mot lyd- og bildeopptak under praktisk prøve med mer.

For øvrige endringer som ikke fremgår over, viser vi til høringsnotatet.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

20. juni 2024