Ved endringer av vegtrafikkloven i 2020 ble det bestemt at det kunne innføres et regelverk omhandlende krav til trafikklærer og faglig leder.

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 27 andre ledd bokstav b) sendes forslag til forskrift nå på høring. Forskriften inneholder regler som omhandler etterutdanning for og regodkjenning av trafikklærer og faglig leder, herunder krav til innholdet i og omfanget av etterutdanningen. Videre fremgår det blant annet bestemmelser om formelle krav til de som skal tilby etterutdanning, altså krav til kursarrangører og andre kurstilbydere. Regler om gebyr inntas også, med henvisning til ny forskrift om gebyr på trafikantområdet. I tillegg framgår bestemmelser om innføringen av ny forskrift.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.