Forslag til endringer i N300 Trafikkskilt – Kapittel 8 Vegvisningsskilt.

Vegdirektoratet foreslår med dette nytt innhold i N300 Trafikkskilt. Det er gamle del 4 som er revidert og digitalisert. I ny digital versjon gjelder dette kapittel 8 Vegvisningsskilt.