Vegdirektoratet foreslår å ta inn ny EU-forordning i forskrift om tilgjengeliggjøring av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester.

Virkeområdet for den nye forordningen utvides til å gjelde alle offentlige veger – det vil si både riks- og europaveger, fylkesveger og kommunale veger.  Listen over datatypene som omfattes av forordningen, er endret og utvidet. Det stilles for øvrig mange krav i forordningen som skal sikre gjenbrukbarhet av data og kvalitet på trafikkinformasjonstjenestene. Disse kravene gjelder både for innehavere og brukere av data.

Målet med forordningen er å bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på hele vegnettet gjennom krav til tilgjengelighet, utveksling, videre bruk og oppdatering av veg- og trafikkdata.  Det antas at den vil kunne gi betydelige gevinster for tilbydere og brukere av navigasjonstjenester, reise- og transportplanleggere.

Det er kun datatyper som allerede finnes i digitalt, maskinlesbart format som skal tilgjengeliggjøres.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.