Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N200 Vegbygging. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2022.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

Vi ber om at innspill og forslag fra hver høringspart samordnes i én felles uttalelse per part. For eksempel ønskes én felles uttalelse per kommune, fylkeskommune og så videre.

Høringsutkastet er lagt ut i Statens vegvesens høringssystem Enquiry for vegnormaler. Her logger du inn og oppretter bruker med epostadresse og gir innspill som kommentarer direkte i utkastet.

Se også brukerveiledning for hvordan du gir innspill i systemet.

Høringsseminar

Seksjon vegteknologi, Vegdirektoratet, inviterete til seminar i samband med høringen av revidert utgave av N200 Vegbygging. Tema for seminaret var foreslåtte endringer i N200 og arbeidet for øvrig med denne normalen.