Statens vegvesen foreslår endringer i forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4.

Forslaget innebærer å frita traktor og motorredskap fra plikten til å medbringe kjetting i vintersesongen. Det vil fortsatt være et krav om at kjøretøyene til enhver tid skal være skodd etter forholdene. For øvrig foreslås en helt ny utforming av forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 Hjul slik at det blir lettere å finne frem til reglene som gjelder de enkelte temaene innenfor hjul, dekk, kjetting med mer.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.