Vi ber med dette om høringsuttalelse til Statens vegvesens anbefalinger til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt.

Statens vegvesen viser til vårt brev av 1. september 2016 til Samferdselsdepartementet med anbefalinger til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt. Oslo Economics sin rapport (nr.  2016-22) «Tiltaksanalyse for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt», utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen, er vedlagt i oversendelsen til departementet. Anbefalingene og resultatene fra utredningsarbeidet er innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med St. Meld. om Nasjonal transportplan 2018-2029.