Implementering av Europa-kommisjonens forordning (EU) 2016/646

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forordning (EU) 2016/646 omhandler typegodkjenningskrav knyttet til utslipp/avgasser fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy (EURO 6). Det er et mål at avviket mellom utslippstester gjort i laboratorium og utslipp i virkelig kjøring (RDE – Real Driving Emission) skal være så lavt som mulig. For å måle utslippet i virkelig kjøring skal man bruke portabelt måleutstyr, såkalt PEMS (Portable Emission Measuring Systems).

Forordningen gir til dels nye og detaljerte føringer for hvordan testene skal utføres, og hvor stort avvik som kan aksepteres. De nye reglene innføres i ‘faser/trinn’ i årene fremover. Småprodusenter vil kunne unntas fra kravene, jf. kost-/nyttevurdering.