Vegdirektoratet foreslår en endring av dagens regler om fartsgrense for motorvogn med tillatt totalvekt over 3,500 kg i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 13 nr. 4, slik at buss i klasse I ikke kan kjøres fortere enn 70 km/t selv om fartsgrensen er høyere.

-