Statens vegvesen fremmer forslag om endring av forskrift av 14.12.2018 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften). Endringen gjelder to ulike forhold. Det ene forholdet gjelder utvidelse av overgangsperioden der pågående utstedervirksomhet kan gis dispensasjon fra reglene i forskriften kap 2,3 og 4. Det andre forholdet gjelder endring av forskriftens bestemmelser om brukerklage.