Forslaget gjelder endring av overgangsbestemmelse for godkjenning av MC i § 6-3b, der rammeforordning (EU) nr 168/2013 allerede er tatt inn. Overgangsbestemmelsen bør nå utvides/endres for å ta inn referanse til tre nye forordninger, som utfyller rammeforordningen.

Nytt regel verk for godkjenning av MC trer bindende i kraft fra 1.1.2016. I mellomtiden vil det komme MC som er dokumentert etter dette regelverket. Overgangsbestemmelsen skal sikre at disse kjøretøyene skal kunne godkjennes i Norge.