Forslaget gjelder endringer i forskrift om gebyr for overlasting av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, og skal hovedsakelig gjennomføre direktiv 2015/719/EU.

De viktigste endringene er at gebyr for overlasting ilegges transportøren fremfor eieren slik det er i dag. I tillegg innføres en regel om at avsendere av containere i visse tilfeller kan ilegges gebyr.