Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene for sikring av last i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2 og 3-3.

Endringene gjøres i hovedsak for å harmonisere bruksforskriftens regler om sikring av last med bestemmelsene i forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy på veg og direktiv 2014/47/EU. Det foreslås også en del strukturelle endringer i bestemmelsene.