Vegdirektoratet sender med dette et forslag til endring i utformingen av veglistene ut på høring.

Det foreslås å erstatte totalvektkolonnen med en kobling av bruksklasse og totalvekt i bruklassekolonnene (bruksklasse og bruksklasse vinter).