Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i førerkortforskriften § 1-2 på offentlig høring.

Forslaget gjelder i hovedsak:

  • Innskjerping av vilkårene for i hvilke tilfeller anerkjennelse av EØS-førerkort kan nektes som innebærer forenklet saksbehandling
  • Mindre justeringer i bestemmelsens ordlyd