Forslag til endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, og forskrift 25. januar 1992.

Det foreligger per i dag ikke et eget godkjenningsregelverk eller angitte tekniske kravnivå for prototyper i Norge.

Endringsforskriftene trer i kraft 1.9.2015