Innspill fra ESA – redaksjonelle endringer i bilforskriftens §§ 7 og 9.

Informasjon om høring: Endringer i bilforskriften på bakgrunn av innspill fra Efta Surveillance Authority (ESA).