Høringen er primært en implementering av endringsdirektiv 2012/36/EU et endringsdirektiv til tredjeførerkortdirektiv 2006/126/EC.

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) og forslag til forskrift om endring av forskrift om førerkort m.m.( førerkortforskriften).