Informasjon om nye forordninger (bil/traktor).

Gjelder administrative krav ifm typegodkjenning (bil) og forlenget overgangsordning for salg av motorer (traktor).

Last ned høringsdokumentene