Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til envegsregulert sykkelveg med fortau, som foreslås inkludert inn i N100 Veg og gateutforming.

Envegsregulert sykkelveg med fortau skiller syklende både fra gående og kjørende med kantstein. Dette gir et fysisk skille mellom de ulike trafikantgruppene. Løsningen er vanlig blant annet i Danmark og Nederland, mens normert løsning i Norge har vært tovegs sykkelveg der man sykler i begge retninger. Envegsregulert sykkelveg med fortau er evaluert og erfaringer tilsier at løsningen bør inkluderes inn i N100 Veg- og gateutforming. Høringsutkastet viser krav til utforming, skilting og oppmerking av løsningen.

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.