Utredning av fartsgrense 120 km/t på motorveger og Utredning av en smal 4-felts veg og standarder på veger med ÅDT 6 000–20 000.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede fartsgrense120 km/t på motorveger og å utrede en smal 4-felts veg og standarder på veger med ÅDT 6 000–20 000. Disse utredningene legges nå ut på høring og det bes om innspill på begge utredningene.