Følgende fire forordninger sendes på høring: Forordning (EU) 2016/1788 – traktor, nye tekniske krav, forordning (EU) 2016/1789 – traktor, nye administrative prosedyrer etc., forordning (EU) 2016/1824 – motorsykkel, nye tekniske krav og forordning (EU) 2016/1825 – motorsykkel, nye administrative prosedyrer etc.

Forordningene omhandler nye/oppdaterte tekniske krav som vil gjelde i forbindelse med typegodkjenning. Disse kravene retter seg i all hovedsak mot de som produserer kjøretøy (industrien), og i liten grad mot importørleddet. Markedsovervåkningsbestemmelsene vil omfatte alle kjøretøy i Norge.

Forordningene vil dels bli implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften) og dels i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften).