Statens vegvesen ønsker tilbakemelding på forslag til endring av Forskrift for transport med ferje og forslag til forenklinger i særbestemmelser i Riksregulativet for ferjetakster og i AutoPASS-regulativet for ferjetakster.

Forslagene til forenkling av særbestemmelser i ferjeregulativene er laget på bakgrunn av ønske om å tilrettelegge for automatiserte løsninger i AutoPASS-ferjekonsept og forenkle håndheving av bestemmelsene i dagens Riksregulativ for ferjetakster.