Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 m. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forordning 2015/166 supplerer og endrer forordning 661/2009. Den fastsetter detaljerte bestemmelser for prosedyrer, prøvinger og tekniske krav for typegodkjenning av kjøretøy i gruppe M, N og 0 samt komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy.

Videre endrer forordning 2015/166 visse vedlegg til rammedirektiv 2007 /46/EF slik at disse er tilpasset den tekniske utviklingen.

Forordning 2015/166 endrer også forordningene 1003/2010, 109/2011 og 458/2011.