Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forordning 1171 /2014 omhandler etappevis bygde kjøretøy. For å optimalisere slik godkjenning gjør forordningen visse endringer i vedleggene til rammedirektiv 2007/46/EF.