Informasjon om høring: Implementering av forordning (EU) 2019/26 i bil-, traktor- og motorsykkelforskriften (gjelder Brexit).

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor, forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring. EU har vedtatt en ny typegodkjenningsforordning knyttet til «Brexit», som Norge etter EØS-avtalen er pålagt å implementere.