Gjelder utfyllende, administrative krav for typegodkjenning av bil og tilhenger til bil.

Forslag om endring av bilforskriften.