Forslag om endring av bilforskriften og forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler på offentlig høring.