Statens vegvesen har sendt på høring forslag til implementering av direktiv 96/53/EF artikkel 8b og 9a om økt tillatt lengde for kjøretøy og vogntog med aerodynamiske innretninger og førerhus. Høringen gjelder også implementering av forordning 2019/1982 om godkjenning av slikt utstyr m.m. og forordning 2019/1916 med brukskrav for aerodynamiske innretninger.

Direktiv 96/53/EF artikkel 8b og 9a gir regler som tillater at kjøretøy og vogntog som er utstyrt med bakmonterte aerodynamiske innretninger og aerodynamiske førerhus kan overskride tillatt lengde for kjøretøy og vogntog, under forutsetning av at lastlengden ikke økes. I forordning 2019/1916 gis det særlige regler om aktsomhet i forbindelse med bruk av aerodynamiske innretninger. Artikkel 8b, 9a og forordning 2019/1916 vil tas inn i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. I forordning 2019/1892 gis det bestemmelser om godkjenning av blant annet aerodynamiske innretninger og førerhus samt enkelte andre justeringer. Forordningen vil tas inn i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.