Forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Bakgrunnen for endringene er at det er vedtatt to nye forordninger, som Norge i henhold til EØS-avtalen er forpliktet til å implementere. Dette gjelder forordning (EU) nr. 540/2014 (vedrørende støy) og forordning (EU) nr. 627/2014 (partikkelovervåking, OBD).